प्रकाशित मिति : २०२०-०३-०५ (अद्यावधिक मित : २०२२-०१-१९)

उद्देश्यहरु

  • रेल्वे पुर्वाधारको विकास तथा विस्तार गरी देशको विकास गर्ने, राज्यका सबै क्षेत्र र वर्गको  यातायातमा पहुँच बढाउने तथा जनतालाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्ने।
  • सुरक्षित, सर्वसुलभ र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गरी राज्यको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने।
  • अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेल प्रणाली विकास गरी राजधानीमा सार्वजनिक यातायातको लागि बहुप्रणाली यातायातको रुपमा विकास गर्ने।
  • रेल यातायातको विकास तथा विस्तार गरी उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुका विकासमा टेवा     पुर्‍याउने।
  • रेल यातायातको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने।
  • रेल सेवा सम्बन्धी अनुसन्धान र विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउने।