क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. Invitation for Bids No.: 03 [RELOCATION OF ELECTRICAL UTILITIES TO UNDERGROUND IN THE RAILWAY Dorw २०२४-०२-२० सूचना हेर्नुहोस्
२. Invitation for Bids No.: 03 PROTECTION AND MAINTENANCE WORK OF RAILWAY STRUCTURES , Dorw २०२४-०२-२० सूचना हेर्नुहोस्
३. बैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृतिमा मनोनयन सम्बन्धमा| Dorw २०२४-०२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
४. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना रेल विभाग २०२२-०३-०८ सूचना हेर्नुहोस्
५. ईनरुवा काँकडभिट्टा रेलमार्गको झापा जिल्ला भित्र अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरुको लगत चन्द्रगढी नापी मालपोत क्षेत्र Admin २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
६. ईनरुवा काँकडभिट्टा रेलमार्गको झापा जिल्ला भित्र अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरुको लगत दमक नापी मालपोत क्षेत्र Admin २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
७. ईनरुवा काँकडभिट्टा रेलमार्गको सुनसरी जिल्ला भित्र अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरुको विवरण admin २०२०-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
८. ईनरुवा काँकडभिट्टा रेलमार्गको मोरंग जिल्ला भित्र अधिग्रहणमा परेका जग्गाहरुको विवरण admin २०२०-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
९. जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना,झापा Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१०. जग्गा अधिग्रहणको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ,सुनसरी-मोरंग admin - सूचना हेर्नुहोस्
११. Notice for Intention to procure Supply of Vehicle Admin २०१९-९-३० सूचना हेर्नुहोस्
१२. बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना Admin २०१९-७-६ सूचना हेर्नुहोस्
१३. Letter of Intent for Bagmati Bridge ,CN : DORW/337307/MMER/Bridge-04/075/76 Admin २०१९-६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१४. RFP Doc for Feasibility Study of Satdobato Khokana & Narayangopalchowk Budanilkantha Metrorail Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१५. Bid Doc for Sealed Quotation Janakpur Filling works Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१६. RFP Document for DPR Metro Satdobato Ratnapark Narayangopalchowk Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१७. EoI for Feasibility Study of Satdobato Khokana, Narayangopalchowk BUdanilkantha Metrorail Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१८. EoI for DPR of Satdobato Ratnapark Narayangopalchowk elevated Metrorail Admin - सूचना हेर्नुहोस्
१९. Notice for Financial Opening for the tender of Construction of Office Building at Janakpur Admin २०१९-१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२०. RFP Doc for DPR of Nijgadh Hetauda Bharatpur Electrified Railway Admin - सूचना हेर्नुहोस्
२१. Amendment on Notice No 01/075/76 and 02/075/76 Admin २०१८-१०-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२२. Bid Addendem No 1, Construction of Railway Office Building, Janakpurdham, DORW/3370224/OB-04/075/76 Admin २०१८-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२३. Bid Addendum Notice Admin २०१८-११-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२४. Notice No 01/075/76: EOI Document for Detailed Survey, Design and Preparation of DPR of Nijgadh-Hetauda-Bharatpur of Mechi-Mahakali Electrified Railway Admin - सूचना हेर्नुहोस्
२५. Notice for cancellation of Contract ID no.DORW/MMER/Bridge-05/074/75 Admin - सूचना हेर्नुहोस्
२६. Notification of Award-Contract no. DORW /MMER /Bridge-04/2074/75 Admin २०१८-८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२७. Letter of intent for contract no. DORW/MMER/Bridge-04/2074/75 Admin २०१८-८-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२८. Opening of Financial proposal for Contract Identification no. DORW/MMER/Bridge -05/2074/75 Admin २०१८-८-८ सूचना हेर्नुहोस्
२९. Opening of Financial proposal for Contract Identification no. DORW/MMER/Bridge -04/2074/75 Admin २०१८-८-८ सूचना हेर्नुहोस्
३०. माैजुदा सूचीमा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना Admin - सूचना हेर्नुहोस्
३१. Short Listing of consulting Firms for Feasibility Study of Electrified Railway Line for Kathmandu – Birgunj Admin २०१७-७-१२ सूचना हेर्नुहोस्
३२. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Sukkhad- Gaddachauki Section of Mechi- Mahakali Railway, Package 04 admin २०१७-५-९ सूचना हेर्नुहोस्
३३. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Kohalpur-Sukkhad Section of Mechi- Mahakali Railway, Package 03 Admin २०१७-५-९ सूचना हेर्नुहोस्
३४. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Lamahi-Kohalpur Section of Mechi- Mahakali Railway and Kohalpur- Nepalgunj Link, Package 02 Admin २०१७-५-९ सूचना हेर्नुहोस्
३५. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Butwal - Lamahi Section of Mechi- Mahakali Railway, Package 01 Admin २०१७-५-१९ सूचना हेर्नुहोस्